Donderdag 27 oktober maandelijkse borrel met Jurgen Terlouwlogo-reshare

Deze avond hebben wij Jurgen Terlouw van de Reshare Store van het Leger des Heils te gast. Hij vertelt het verhaal achter het succes van de winkel. Waarom? Omdat daar in de winkel in de Oosterstraat sinds enige tijd mooie dingen gebeuren. Die laten zien dat met inventief ondernemerschap ook een tweedehands kledingwinkel van het Leger des Heils zich van een stoffig imago kan ontdoen. Een verhaal over MVO en sociaal ondernemen.

Aanvang van de presentatie 20.00 uur tot ca. 21.00 uur. Na de presentatie is er volop gelegenheid voor vragen en een prettig gesprek met de andere ondernemers. Einde ca. 22.00 uur en locatie de Oude Bieb aan de Midscheeps. Voor deze avond vragen wij een bijdrage van € 3,-.

Noteer het in je agenda en kom!

Vorige borrel

De workshop van Marte van Dijk van SmarteR was een plezierige. Na een korte presentatie werden de aanwezige ondernemers bijzonder snel aan het werk gezet. En dat leverde onverwachte zienswijzen en verrassende inzichten op die door Marte werden voorzien van zinnig commentaar. Haar idee en gedeeld door de aanwezigen: een volgende gelegenheid dieper ingaan op de verschillende kwesties die de ondernemers aandroegen. Daar gaan we zeker aandacht aan besteden, dus: wordt vervolgd!

Enquête 2016enquete

We komen terug op de enquête die we onlangs hebben gehouden onder de leden en de abonnees van onze nieuwsbrief. We zijn nu twee jaar onderweg, waarvan het eerste jaar voor ons een proefjaar was. Vanaf september vorig jaar hebben wij een aantal zaken anders georganiseerd en wij waren benieuwd hoe de ondernemers in de wijken – onze achterban, daar nu tegenaan kijken. We peilden jouw mening over het Platform vooral om meer zekerheid te krijgen over de vraag of wat we doen (nog steeds) goed aansluit bij jouw beleving.

De respons was helaas mager, ook na een tweede oproep. Van de 150 respondenten kregen we 11 ingevulde formulieren retour. Dat is minder dan de 15 à 20% die we beoogden. Misschien hadden we toch die gratis stand op de komende Promotiedagen ter waarde van 3.900,- moeten verloten onder de inzenders? Wie het weet mag het zeggen, deel je mening via… ehm…

Resultaten
In vogelvlucht alleen de highlights. Wil je graag alle resultaten uitgebreid doornemen, kijk dan hier voor het hele overzicht.

Verwachtingen
Als het gaat om de verwachtingen die ondernemers hebben van het netwerk, noemen de meesten dezelfde onderwerpen: elkaar leren kennen, kennis delen/uitwisselen, sparren, elkaar inspireren, samenwerken, opdrachten gunnen, elkaar adviseren.

Uitstraling
Over de uitstraling van het netwerk verschillen de meningen, zoals een respondent zegt: ‘bijeenkomsten gezellig en nuttig, maar ook wat rommelig’, of een ander: ‘uitstraling informeel en dat is prettig, zichtbaarheid naar buiten (nieuwe ondernemers) kan beter’. Soms staan meningen haaks op elkaar, maar leveren ze toch nuttige informatie op.

Netwerkavonden/borrels
Daar hebben we een flink stuk van de vragen aan gewijd, omdat de borrels (en er wordt heus meer dan alleen alcohol geschonken…) het moment bij uitstek zijn om elkaar te ontmoeten. Een meerderheid vindt in ieder geval het bedrag van drie euro dat wij vragen voor de avond te laag. Dat vinden wij eigenlijk ook, al hangt er aan ‘laagdrempelig’ willen zijn natuurlijk wel een prijskaartje. De cijfers voor de avonden: 5 x nvt; 1 x een 4; 3 x een 7; 1 x een 7,5 en 1 x een 8. Met uitzondering van de 4, zijn dat best mooie cijfers.

Netwerk
Ook bij vragen over het netwerk wisselen de antwoorden soms sterk, zoals bij de vraag waarom je lid bent geworden: ‘solidariteit’, ‘wil me graag verbinden met andere zzp’ers’, ‘netwerk’, of gewoon: ‘leek me logisch, ik ben inwoner van de wijk…’ Zeker bij de vraag waarom het netwerk wel of niet voldoet aan de verwachting liepen de meningen sterk uiteen: ‘…weinig wederkerigheid uit voorgekomen, maar dat is ook mijn eigen schuld omdat ik een aantal keren niet kon komen…’ of: ‘te kleine groep’ of: ‘nog niets gemerkt en de ondernemersmarkt ging niet door’ en als laatste: ‘ik denk dat je veel meer uitstraling kunt hebben, dat PoL te bescheiden is in haar opzet (…).’

Al met al zinnige opmerkingen die we goed kunnen gebruiken. Maar ook over ons als organisatie hebben we je bevraagd, wat in ieder geval twee opmerkingen opleverde die ons aan het denken zette: ‘wie zijn jullie eigenlijk?’ Voor ons aanleiding onszelf eens voor te stellen.

Nog iets kwijt?
Deze laatste vraag leverde interessante informatie op waar we mee aan de slag gaan. De cijfers ten slotte voor het Platform: 1 x een 5; 1 x een 6; 4 x een 7 en 1 x een 7,5. Cijfers die eigenlijk al het hele verhaal vertellen: we doen het niet slecht, maar het kan beter. We nemen het mee, zoals dat zo mooi heet.

Bekijk het volledige overzicht op www.platformondernemendlewenborg.nl/enqueteformulier.