September 2015

Aftrap nieuwe seizoen

Zo. De vakantie is nu toch echt definitief voorbij, de herfst staat voor de deur. Maar in plaats van de blaadjes te laten vallen, hebben wij ervoor gekozen het Platform in een nieuwe jas te steken. Om de ondernemers in Lewenborg nog beter van dienst te zijn en goed in te kunnen spelen op de actualiteit. Lees verder en zie wat er nieuw is voor het komende seizoen.

Nieuwe rubriek

Onder de titel ‘Ondernemer uitgelicht’, starten we met een nieuwe rubriek waarin iedere maand een ondernemer uit Lewenborg of omliggende wijken wordt geportretteerd. Deze maand is het de beurt aan fotografe Lyuda Stinissen. Dat zij als eerste geportretteerd wordt, is natuurlijk niet zomaar: Lyuda gaat de fotografie verzorgen voor deze rubriek.

Ondernemers die graag in aanmerking willen komen voor een portret nodigen wij van harte uit te reageren! Bedenk dat je portret wordt gepubliceerd in de Lewenborger, in onze nieuwsbrief, op de website waar het een maand actueel blijft en ten slotte op Facebook. Wellicht wordt er ook een melding van gemaakt via LinkedIn. Eén portret levert je dus een flinke berg promotie op! En dan de hamvraag: wat kost het? Het antwoord luidt dat je dat zelf mag bepalen. We vragen met andere woorden een vrijwillige bijdrage voor het werk dat wij doen om dit mogelijk te maken.

Nieuwe Facebook-groep

Om de ondernemers in Lewenborg een echt platform te bieden waar zij zichzelf kunnen presenteren, promoten of hun diensten aanbieden, starten wij de Facebook-groep ‘Ondernemend Lewenborg’. De groep is alleen toegankelijk voor de leden van het Platform.

De reden voor deze uitbreiding is simpel: ondernemers maken steeds vaker gebruik van groepen op Facebook om hun diensten aan te bieden. En waarom niet? Want Facebook is naast een ontmoetingsplaats voor familie en vrienden, een effectief platform gebleken om ook zakelijk te gebruiken. Wij verwachten dat de groep weliswaar langzaam zal groeien, maar als die groei eenmaal doorzet, ook zijn vruchten zal afwerpen.

Bereik uitgebreid met omliggende wijken

Nieuw is ook dat we het bereik van het Platform hebben uitgebreid naar de omliggende wijken. De groep is daardoor niet alleen toegankelijk voor ondernemers uit Lewenborg, maar ook uit Ruischerwaard, Ruischerbrug, Drielanden, Zilvermeer, Noorddijk en Noorddijkerweg.

Laat van je horen en meld je aan!

Maandelijkse netwerkborrel

Donderdag 23 september a.s. is de eerste maandelijkse netwerkborrel van dit seizoen. We gaan het iets anders doen dan vorig seizoen. Begin- en eindtijd blijven ongewijzigd, net als de vertrouwde locatie: de Oude Bieb aan De Midscheeps. Maar vanaf heden worden de avonden je gratis aangeboden (al is een vrijwillige bijdrage van harte welkom). Bovendien wordt de avond in twee delen gesplitst: van 20.00 – ca. 21.00 uur een interessante spreker, (bedrijfs)presentatie of workshop en na ca. 21.00 uur volop gelegenheid tot netwerken. Mensen ontmoeten in informele sfeer, precies zoals netwerken bedoeld is.

Tijdens de netwerkbijeenkomst op donderdag 23 september ontvouwen wij onze plannen voor het komende seizoen. Daarnaast hebben we vertegenwoordigers van de omliggende wijken uitgenodigd kennis met ons te komen maken. Een extra reden om erbij te zijn. En natuurlijk is er daarna volop gelegenheid voor een gesprek in informele sfeer.

Nieuwsbrief

Zeker, die was er al. Maar we voegen enkele vaste rubrieken toe aan de maandelijkse nieuwsbrief. Zoals: ‘Ondernemer uitgelicht’ met een portret van een ondernemer, ‘nieuwe leden’ en ‘wat vinden wij?’. Wat het laatste betreft: wij vinden weleens wat, maar we laten dat eigenlijk nooit horen. Met ingang van de volgende nieuwsbrief gaat daar verandering in komen. En we nodigen je van harte uit vooral te reageren!